Navázání spolupráce se spolkem DePejSek Liberec

Ředitelka Centra zdravotní a sociální péče Liberec Mgr. Lenka Škodová se koncem června setkala s předsedou spolku DePejSek Liberec Jiřím Honcem. Během neformální schůzky se dohodli na spolupráci při pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí. Jedním ze stěžejních cílů je vzájemné porozumění a pochopení potřeb cílových skupin.

Účelem spolku DePejSek Liberec je pomoc při využívání volného času osob těžce zdravotně postižených organizováním různých typů volnočasových aktivit a napomáhání jejich úplné integraci do pracovního procesu i společenského života.

Read More