Vánoční setkání klientů s vedením organizace

Ve dnech 3. až 5. prosince proběhla na okrscích Burianova, Borový vrch a Krejčího vánoční setkání klientů s vedením organizace.

Setkání se neslo ve vánočním duchu. Seniorům jej zpříjemnily svým vystoupením děti z mateřských školek Kamarád, Beruška, Jablůňka a Lísteček. Děti obdarovaly klienty drobnými vánočními dárky a na oplátku obdržely za odměnu ovoce a sladkosti. Pro klienty bylo též připravené drobné občerstvení. Všichni si společné setkání moc užili.

Klienty jsme též informovoli o připravovaných akcích a změnách v domech s pečovatelskou službou, např. o nové úklidové firmě a o změnách pozemního televizního vysílání.

Read More