Setkání klientů DPS s vedením organizace CZaSP

  • Ve dnech 16. a 25. 4. proběhla na okrscích Krejčího a Burianova setkání klientů s vedením organizace.
  • Setkání se neslo ve velikonočním duchu. Seniorům jej zpříjemnily svým vystoupením děti z mateřských školek Lísteček a Kamarád.
  • Děti dostaly za odměnu ovoce a sladkosti.
  • Na klienty čekalo také drobné občerstvení.
  • Všichni si společné setkání moc užili.

Read More