Zápis do dětského zařízení

 • V měsíci květnu proběhne zápis nových dětí do jeslí.
 • Již nyní je možné zasílat vyplněné přihlášky (odkaz níže) vedoucí jeslí Mileně Valáškové.
 • Kontakty:
  • Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p.o.
   Dětské zařízení, Holečkova 381/8, 460 07, Liberec 7
  • Vedoucí zařízení: Milena Valášková
   E-mail: valaskova@czasp.cz
   Telefon.: 482 771 341, mobil: 731 605 034

Read More